تینر اپوکسی

شماتیکی از نحوه افزودن تینر مخصوص اپوکسی به رنگ اپوکسی

آشنایی با روش های فروش عمده تینر مخصوص اپوکسی

معرفی روش های فروش عمده تینر مخصوص اپوکسی رنگ های اپوکسی، به عنوان یکی از رنگ های صنعتی و پلیمری، برای توزیع و پخش مناسب و روان در حین رنگ آمیزی، نیاز به یک تینر خاص دارد. در واقع، این تینر مخصوص اپوکسی باعث رقیق و روان شدن رنگ اپوکسی و بنابراین، توزیع وسیع و […]

بیشتر بخوانید