رنگ کرومات

مراکز عرضه رنگ کرومات در تهران

کرومات روی (ZnCrO4) یک ترکیب شیمیایی غیر آلی است که در صنعت و ساخت رنگها به عنوان ماده ضد زنگ ساخته شده از وینیل آلکید رزین و اکسید آهن استفاده می شود. این محصو

بیشتر بخوانید